Zajęcia w Pracowni

Pracownia Rękodzielnicza stworzona w ramach projektu „Nowoczesne formy…” stanowi obecnie integralną część Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W pracowni organizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów klas I-III w ramach przedmiotu przysposobienie do pracy. Głównym  celem tych zajęć  jest rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów w zakresie prac związanych z różnorodnymi technikami wytwórczymi. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli pracujących z poszczególnymi klasami i w swoim zakresie obejmują:

  • projektowanie i wykonywanie witraży: szklanych (metodą angielską), malowanych na szkle i pleksi oraz papierowych

  • wytwarzanie ozdób ze sznurka TwistArt oraz bibuły i papieru


Kliknij w zdjęcie
aby obejrzeć więcej

  • ozdabianie przedmiotów oraz tworzenie kompozycji płaskich z wykorzystaniem kolorowego piasku  (piachoterapia), kamyków  i ziaren


Kliknij w zdjęcie
aby obejrzeć więcej

  • naukę wybranych technik florystycznych z wykorzystaniem roślin sztucznych, suszu oraz żywych okazów (w tym kompozycje płaskie i przestrzenne)


Kliknij w zdjęcie
aby obejrzeć więcej

  • ozdabianie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych przy pomocy techniki decoupage


  • wytwarzanie elementów dekoracyjnych z gipsu, gliny oraz mas plastycznych


Kliknij w zdjęcie
aby obejrzeć więcej

  • projektowanie i wytwarzanie kart okolicznościowych


Kliknij w zdjęcie
aby obejrzeć więcej

  • zdobienie tkanin różnymi rodzajami haftu


W czasie zajęć uczniowie uczą się obsługi takich urządzeń  jak: wyrzynarka, szlifierka, wiertarka. Doskonalą także umiejętności w zakresie obsługi ręcznej obcinarki,  laminatora, suszarek oraz innych urządzeń elektrycznych. Nowe formy działań zaproponowane w projekcie i realizowane w Pracowni Rękodzielniczej wpływają na podnoszenie jakości i atrakcyjności zajęć praktycznych. Sprzyjają usprawnianiu funkcji psychofizycznych niepełnosprawnych uczniów. Zaopatrują ich w przydatne umiejętności wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym w zakresie nabywania przedmiotów stanowiących rękodzieło artystyczne.