podręczniki

Klasa pierwsza – kucharz 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

„Język polski ( część 1,2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

Religia

„W blasku Bożej prawdy” kl. I liceum i technikum, wyd. Jednosć

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki klasa 1

geografia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii”, Uliszak, Wiederman

chemia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, „Świat chemii”, Maciejowska, Warchoł, wyd. Zamkor

fizyka

„Odkryć fizykę”-podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Weronika Sikora

matematyka

„Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 1, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma, „Nowa Era”

wyposażenie

„Bezpieczeństwo i higiena pracy”  – Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch, wyd. WSiP

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3. Wyposażenie zakładów gastronomicznych” – Marzanna Zienkiewicz, wyd. WSiP

 

technologia

„Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1. Technologia gastronomiczna” – Anna Kmiołek, wyd. WSiP

„Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”  – Anna Kmiołek, wyd. WSiP

Zajęcia praktyczne

 

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. – Iwona Namysław, Lidia Górska, wyd. WSiP i rea

 

Klasa pierwsza – cukiernik 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

„Język polski ( część 1,2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

Religia

„W blasku Bożej prawdy” kl. I liceum i technikum, wyd. Jednosć

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki klasa 1

geografia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii”, Uliszak, Wiederman

chemia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, „Świat chemii”, Maciejowska, Warchoł, wyd. Zamkor

fizyka

„Odkryć fizykę”-podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Weronika Sikora

matematyka

„Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 1, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma, „Nowa Era”

technika

:Technika w produkcji cukierniczej- podręcznik do nauki zawodu cukiernik  w ZSZ” – Katarzyna Kocierz, wyd. WSiP i rea

technologia

„Technologie produkcji cukierniczej” podręcznik do nauki zawodu cukiernik w ZSZ wyd Rea, część I i II M. Kaźmierczak

 

Klasa pierwsza – introligator 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

„Język polski ( część 1,2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

Religia

„W blasku Bożej prawdy” kl. I liceum i technikum, wyd. Jednosć

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki klasa 1

geografia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii”, Uliszak, Wiederman

chemia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, „Świat chemii”, Maciejowska, Warchoł, wyd. Zamkor

fizyka

„Odkryć fizykę”-podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Weronika Sikora

matematyka

„Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 1, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma, „Nowa Era”

Technologia introligatorska

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” – W. Bukała, K. Szczęch, wyd. WSiP, od 2012r.

 

Klasa pierwsza – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

„Język polski ( część 1,2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

Religia

„W blasku Bożej prawdy” kl. I liceum i technikum, wyd. Jednosć

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki klasa 1

geografia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii”, Uliszak, Wiederman

chemia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, „Świat chemii”, Maciejowska, Warchoł, wyd. Zamkor

fizyka

„Odkryć fizykę”-podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Weronika Sikora

matematyka

„Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 1, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma, „Nowa Era”

Technologia hotelarstwa

„Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe” WSiP, W. Dragoń, B. Granecka-Wrzosak,

„Organizacja pracy służby pięter” WSiP W. Dragoń, B. Granecka-Wrzosak,

 

Klasa pierwsza – blacharz samochodowy 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

„Język polski ( część 1,2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

Religia

„W blasku Bożej prawdy” kl. I liceum i technikum, wyd. Jednosć

j.angielski

New Horizons 1, wyd. Oxford, autorzy Radley, Simons, Wieruszewska, podręcznik dla szkół ponadgimnzajalnych

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki klasa 1

geografia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii”, Uliszak, Wiederman

chemia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, „Świat chemii”, Maciejowska, Warchoł, wyd. Zamkor

fizyka

„Odkryć fizykę”-podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Weronika Sikora

matematyka

„Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 1, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma, „Nowa Era”

Podstawy technik wytwarzania w bl.

„Technologia ogólna” A. Górecki WSiP, „Podstawy konstrukcji maszyn” K. Grzelak, J. Telega, J. Torzewski WSiP

 

Klasa pierwsza – fryzjer 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

„Język polski ( część 1,2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

Religia

„W blasku Bożej prawdy” kl. I liceum i technikum, wyd. Jednosć

j.angielski

New Horizons 1, wyd. Oxford, autorzy Radley, Simons, Wieruszewska, podręcznik dla szkół ponadgimnzajalnych

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki klasa 1

geografia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii”, Uliszak, Wiederman

chemia

Podręcznik do szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, „Świat chemii”, Maciejowska, Warchoł, wyd. Zamkor

fizyka

„Odkryć fizykę”-podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Weronika Sikora

matematyka

„Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 1, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma, „Nowa Era”

Podstawy fryzjerskie

„Podstawy fryzjerstwa” wyd. WSiP 2014 T. Kulikowska-Jakubik, M. Pichter

Techniki fryzjerskie

„Techniki fryzjerskie” kwalifikacja A.19.1 wyd.WSiP 2013 T. Kulikowska-Jakubik, M. Pichter

 

 

Klasa druga – kucharz 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

religia

„Na drogach wiary” wyd, Jedność

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso – kontynuacja

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki

przedsiębiorczość

„Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era

matematyka

Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

wyposażenie

kontynuacja podręczników z klasy I

technologia

kontynuacja podręczników z klasy pierwszej

„Sporządzanie i ekspedycja potraw i  napojów. Część 2. Technologia gastronomiczna” – Anna Kmiołek, wyd. WSiP

„Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1” – Małgorzata Konarzewska, wyd. WSiP i rea

zajęcia praktyczne

„Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2.” – Iwona Namysław, Lidia Górska, wyd. WSiP i rea

 

Klasa druga – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

religia

„Na drogach wiary” wyd, Jedność

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso – kontynuacja

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki

przedsiębiorczość

„Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era

matematyka

Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

Technologia hotelarstwa

„Organizacja pracy służby pięter” WSiP W. Dragoń, B. Granecka-Wrzosak

Prace pomoc. w hotelarst.

„Usługi żywieniowe w hotelarstwie” WsiP B. Granecka-Wnosek

 

 

Klasa druga – cukiernik 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

religia

„Na drogach wiary” wyd, Jedność

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso – kontynuacja

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki

przedsiębiorczość

„Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era

matematyka

Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

technika

Technika w produkcji cukierniczej –  kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej

technologia

Technologie produkcji cukierniczej – kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej

 

Klasa druga – blacharz samochodowy 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski

Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon

religia

„Na drogach wiary” wyd, Jedność

j.angielski

English File, podręcznik i ćwiczeniówka , poziom elementary, third edition, wyd. Oxford, autorzy: Christina Latham -Koening ,Clive Oxenden, Paul Seligso – kontynuacja

historia

Podręcznik do szkoły ponadginnazjalnej, zakres podstawowy, wydawnictwo Operon „Ciekawi świata” Janusz Ustrzycki

przedsiębiorczość

„Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era

matematyka

Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja

 

Klasa trzecia – kucharz 2017/2018

przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
j.polski Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon
religia „Za progiem nadziei” lub „Z wiarą na progu miłości” wyd. Jedność
j.angielski New Horizons 1, wyd. Oxford, autorzy Radley, Simons, Wieruszewska, podręcznik dla szkół ponadgimnzajalnych – kontynuacja
przedsiębiorczość „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era
matematyka Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja
WOS „Ciekawi świata” zakres podstawowy dla szkoły ponadgimnazjalnej, autor Maciej Batorski, wyd. Operon
wyposażenie kontynuacja podręczników  z klasy pierwszej i drugiej
technologia „Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2.”  – Małgorzata Konarzewska, wyd. WSiP i rea
zajęcia praktyczne kontynuacja podręczników z klasy pierwszej i drugiej
podstawy  działalności gospodarczej „Gastronomia. Tom III. Działalność gospodarcza w gastronomii”  – Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska, wyd. WSiP i Rea

 

Klasa trzecia – cukiernik 2017/2018

przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
j.polski Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon
religia „Za progiem nadziei” lub „Z wiarą na progu miłości” wyd. Jedność
j.angielski New Horizons 1, wyd. Oxford, autorzy Radley, Simons, Wieruszewska, podręcznik dla szkół ponadgimnzajalnych – kontynuacja
przedsiębiorczość „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era
matematyka Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja
WOS „Ciekawi świata” zakres podstawowy dla szkoły ponadgimnazjalnej, autor Maciej Batorski, wyd. Operon

technika

Technika w produkcji cukierniczej –  kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej i drugiej

technologia

Technologie produkcji cukierniczej – kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej i drugiej

 

Klasa trzecia – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2017/2018

przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
j.polski Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon
religia „Za progiem nadziei” lub „Z wiarą na progu miłości” wyd. Jedność
j.angielski New Horizons 1, wyd. Oxford, autorzy Radley, Simons, Wieruszewska, podręcznik dla szkół ponadgimnzajalnych – kontynuacja
przedsiębiorczość „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era
matematyka Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja
WOS „Ciekawi świata” zakres podstawowy dla szkoły ponadgimnazjalnej, autor Maciej Batorski, wyd. Operon
Technologia „Organizacja pracy służby pięter” WSiP W. Dragoń, B. Granecka-Wrzosak
Prace pomocnicze „Usługi żywieniowe w hotelarstwie” WsiP B. Granecka-Wnosek

 

Klasa trzecia – blacharz samochodowy 2017/2018

przedmiot

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

j.polski Język polski ( część 2) J.Kusiak, B. Chuderska, podręcznik dla ZSZ, Operon
religia „Za progiem nadziei” lub „Z wiarą na progu miłości” wyd. Jedność
j.angielski New Horizons 1, wyd. Oxford, autorzy Radley, Simons, Wieruszewska, podręcznik dla szkół ponadgimnzajalnych – kontynuacja
przedsiębiorczość „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał ćwiczeniówka wyd. Nowa Era
matematyka Odkrywamy na nowo” , podręcznik dla ZSZ część 2, wyd. Operon, Kiljańska,Konstantynowicz, Pająk, Ukleja