Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

Nasza szkoła prowadzi kształcenie zawodowe uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Głównym celem szkoły jest wyposażenie młodzieży w umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania pracy zawodowej. Równocześnie dużą wagę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju uczniów. Poprzez zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych, naszej młodzieży, zwiększamy poziom jej samodzielności i zaradności życiowej.

Edukacja w szkole jest prowadzona w oparciu o programy nauczania zawodu w szkołach masowych. Jednak ze względu na trudności naszych uczniów, dla każdego z nich opracowujemy Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Dzięki stosowaniu specjalistycznych metod nauczania oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, nasi uczniowie osiągają, takie wyniki, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia w szkole masowej. Naszą dewizą jest indywidualne podejście do ucznia, co jest możliwe dzięki małej liczebności klas (ok. 10 uczniów w oddziale) oraz doświadczeniu i profesjonalizmowi naszych nauczycieli.

Nasza szkoła prowadzi kształcenie w takich zawodach jak:

  • fryzjer,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • kucharz,
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • blacharz samochodowy,
  • introligator.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu zewnętrznego egzaminu, uczeń otrzymuje kwalifikacje zawodowe honorowane w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki czemu nasi absolwenci stają się równoprawnymi i równowartościowymi pracownikami: fryzjerami, kucharzami, czy introligatorami. Należy przy tym zaznaczyć, iż możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów czeladniczych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W zakładce „Zasadnicza Szkoła Zawodowa” znajdują się szczegółowe informacje i zdjęcia dotyczące:

  • treści kształcenia w poszczególnych zawodach,
  • miejsca i sposobów praktycznej nauki zawodów.