Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W naszym Ośrodku funkcjonuje również Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy(SSPdP). Szkoła ta prowadzi kształcenie ponadgimnazjalne dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z niepełnosprawnością sprzężoną mamy do czynienia, gdy wraz z niepełnosprawnością intelektualną występuje: niepełnosprawność ruchowa (np. mózgowe porażenie dziecięce), autyzm, schizofrenia itp.

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej ucznia. Kształcenie w szkole przysposabiającej do pracy jest oparte o podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla każdego ucznia jest tworzony indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, natomiast jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych. Po zakończeniu cyklu kształcenia młodzież nie otrzymuje kwalifikacji zawodowych (fryzjera, kucharza), ale jest wyposażana w umiejętności, które mogą być wykorzystane w zatrudnieniu chronionym lub wspomaganym.

Edukacja i terapia uczniów jest realizowana w ramach, taki przedmiotów jak:

 • Przysposobienie do pracy,
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Religia/etyka,
 • Zajęcia kształtujące kreatywność,
 • Zajęcia sportowe,
 • Zajęcia rewalidacyjne.

Na przysposobieniu do pracy uczniowie zdobywają umiejętności  z zakresu:

 • kucharstwa i cukiernictwa,
 • obsługi hotelowej,
 • ogrodnictwa,
 • rękodzielnictwa.

Młodzież uczestniczy w lekcjach odbywających się w kuchni dydaktycznej, pracowni rękodzielniczej, w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, gabinetach rewalidacyjnych, logopedycznych, sali rehabilitacyjnej oraz gimnastycznej. Zajęcia w kuchni dydaktycznej  nie tylko kształtują umiejętność gotowania i pieczenia, ale zwiększają samodzielność i zaradność życiową uczniów. Prowadzone lekcje oprócz polepszania funkcjonowania ucznia w domu rodzinnym, przygotowują go również do wykonywania prostych prac w sektorze usług i zatrudnieniu wspomaganym. Podczas zajęć z rękodzielnictwa uczniowie doskonalą własną dokładność i cierpliwość. Wykorzystują różnorodne narzędzia i materiały, uczą się organizacji stanowiska pracy (jeśli chcesz zobaczyć prace uczniów i przeczytać o zajęciach z rękodzielnictwa kliknij tutaj).

Podczas cyklu kształcenia doskonalimy i kształtujemy sprawności szkolne ucznia tj.: czytanie, pisanie, liczenie. Poszerzamy  wiedzę na temat otoczenia społecznego i przyrodniczego. Kształtujemy umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj.: komunikowanie się, samoobsługa, posługiwanie się pieniędzmi, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej i wiele innych.  Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach i ćwiczeniach terenowych, które zwiększają ich śmiałość, poczucie pewności i orientację w najbliższym otoczeniu.

Młodzież uczęszczająca do szkoły przysposabiającej do pracy ma możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania ze stołówki szkolnej.

Aby zobaczyć galerię z dużymi zdjciami, kliknij jedno z nich =>

opracowanie i zdjęcia:
Tobiasz Sut