Kadra Ośrodka

Dyrektor Ośrodka
mgr Aldona Bracichowicz

 

Wicedyrektorzy
mgr Małgorzata Głowacka
mgr Lucyna Kasperek

Kierownik warsztatów szkolnych
mgr Teresa Brach

Psycholog:
mgr Ewa Mierzwa

Biblioteka i czytelnia Ośrodka:
mgr Małgorzata Zakrzewska

 

 

Nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy::
Anioł Anna
Apanowicz – Bernatek Agnieszka
Bąk Marzena
Biernacka – Lange Elżbieta
Błońska Anna
Borcuch – Biskup Grażyna
Borkowska Ewa
Brach Teresa
Dostał Andrzej
Głowacka Małgorzata
Gozdek Piotr
Górczak Irena
Górnik Ewa
Jaszczyk Agnieszka
Jończyk Andrzej
Kasperek Lucyna
Kaźmierczyk – Wincewicz Dorota
Kowalczyk Katarzyna
Kozłowski Michał
Kozubek Barbara
Krzeszczyk Anna
Lajfert – Giemza Magdalena
Łabuz Dawid
Małecka Aleksandra
Mazurczak Martyna
Młodawska Iwona
Młynarczyk Agnieszka
Nowak Ewa
Nowak Marzena
Niewadzi Łucja
Picheta Joanna
Podolecki Karol
Rusinowicz Ewelina
Sarnecka Magdalena
Skuza Karolina
Stradowska Ewa
Stefańska Anna
Sut Tobiasz
Szczepaniak Anna
Szyska Monika
Tamborska Anna
Wiech Ewelina
Wołowiec Agata
Woźniak Paweł
Wtulich Marzena
Zapała Łukasz

 

Wychowawcy Internatu Ośrodka:
Bracichowicz Aldona
Cieplicki Wojciech
Kałuża Marcin
Łabuz Andrzej
Nowak Małgorzata
Palmowska Magdalena
Stachurka  Bożena