Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Kielcach

Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, w wieku od 16 do 24 lat. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.

NASZ OŚRODEK TWORZĄ:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 (ZSZ) dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej (czytaj więcej).
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SSPdP) dla uczniów
  z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
  i niepełnosprawnościami sprzężonymi (czytaj więcej).
 • Internat dla wszystkich wychowanków naszego Ośrodka (czytaj więcej).

NASZE MOCNE STRONY:

 • dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne i do praktycznej nauki zawodu,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna – nauczyciele, wychowawcy, rewalidanci, logopedzi, rehabilitanci, i inni,
 • przyjazna i bezpieczna atmosfera panująca w Ośrodku,
 • przestronne pomieszczenia lekcyjne i korytarze,
 • przytulne sypialnie i świetlice w internacie,
 • stołówka oferująca wyżywienie dla uczniów mieszkających w Ośrodku
  i dojeżdżających,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • lokalizacja w centrum miasta,
 • łatwy dojazd z każdego punktu miasta środkami komunikacji miejskiej.

CO NAS RÓŻNI OD INNYCH SZKÓŁ?

 • dajemy równe szanse każdemu uczniowi,
 • mamy doświadczenie w edukacji osób niepełnosprawnych,
 • mamy małą liczebność klas (6 -8 i 10-16 uczniów) w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • każda klasa dysponuje dodatkowo 10 godzinami tygodniowo, przeznaczonymi na zajęcia rewalidacyjne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia na basenie, – psychoedukacyjne, rehabilitacyjno – ruchowe.

NASZ OŚRODEK POSIADA RÓWNIEŻ:

 • czytelnię,
 • bibliotekę,
 • pracownię komputerową,
 • salę gimnastyczną oraz zespół pełnowymiarowych boisk na powietrzu,
 • siłownię,
 • salę rehabilitacyjną.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 1 wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, skierowaną do młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, poprzez udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opracowanie:
Tobiasz Sut