Historia harcerstwa w SOSW nr 1

Historia harcerstwa w naszym Ośrodku sięga do początków powstania naszej Szkoły. Pierwsze informacje o  drużynie Nieprzetartego Szlaku znajdujemy w kronice harcerskiej z roku szkolnego 1964/1965. Drużyna liczyła wtedy 20 harcerzy i była podzielona na zastęp dziewcząt i zastęp chłopców. Opiekunem drużyny był druh Stanisław Jopek, a instruktorem została druhna Maria Cegielska, która w tym kierunku odbyła kurs w Rabce.

Pierwsza drużyna działała bardzo prężnie: harcerze przygotowywali wieczornice, organizowali  podchody, kuligi, obozy. Ich Przyrzeczenie Harcerskie było nawet opisane w gazecie.

W 1968 roku drużyna otrzymała nowych opiekunów- druha Bogdana Buchcica i druhnę Zofię Tych, a cała drużyna liczyła wtedy 35 członków.

21.05.1969 roku w naszym Ośrodku odbyło się bardzo ważne i uroczyste spotkanie drużyn NS. Przybyli do nas harcerze z Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Zawichostu. Gościem honorowym zlotu była komendantka harcmistrz Maria Łyczko- pomysłodawczyni drużyn Nieprzetartego Szlaku. W tym samym roku harcerze z naszego Ośrodka zyskali nowego drużynowego podharcmistrza Mariana Jaroszewskiego i z nim organizowali wycieczki (min do Oblęgorka), rajdy (min szlakiem Stefana Żeromskiego), zorganizowali  teatr harcerski „Przygoda”, a także pojechali na obóz w Beskidach i Gorcach, byli w Rabce i na Turbaczu (czyli odwiedzali te miejsca, gdzie narodziła się idea Nieprzetartego Szlaku). 

Rok szkolny 1977/1978 to dla harcerzy z naszego Ośrodka rok wytężonej pracy- harcerze brali udział w Turnieju Wiedzy Ogólnej, byli na obozie w Sielpi, na przeglądzie Zespołów Szkolnych w Busku Zdroju, organizowali różne imprezy: Andrzejki, Dzień Kobiet, obchody Dnia Pierwszego Maja i Trzeciego Maja, Dzień Dziecka.

W roku 1979 w naszym Ośrodku odbył się XIII Harcerski Przegląd Zespołów Artystycznych, w którym nasi harcerze zdobyli wyróżnienie. Warto dodać, że drużyna z naszej szkoły liczyła wtedy 170 harcerzy.

Od 1980 do 1983 roku harcerze z Ośrodka brali udział między innymi w Konferencjach Sprawozdawczo-Wyborczych Hufca Kielce, zorganizowali uroczyste obchody rocznicy Rewolucji Październikowej, brali udział w akcjach Hufca (np. w zbieraniu makulatury), uczestniczyli także w Przeglądzie Artystycznym Zespołów Szkół i Harcerzy w Sielpi.

Przez następne lata drużyna harcerska naszego Ośrodka angażowała się w wiele imprez organizowanych w naszej szkole i poza nią. Nie sposób wszystkiego wyliczyć. Wspomnę o najważniejszych  wydarzeniach z życia i działalności drużyny.

28.03.1984 roku odbyło się ognisko harcerskie, na którym przedstawiono montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Dziopy.

08.06.1985 roku drużyna z Ośrodka uczestniczyła w Przeglądzie Harcerskich i Szkolnych Zespołów Artystycznych NS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Młodzież z SOSW nr 1 zdobyła I miejsce w konkurencji szkół zawodowych. Program artystyczny przygotowały panie A.Rutkowska, A. Głębowska, Ł. Dziopa.

W 1996 roku w Sielpi odbył się zlot drużyn NS. Harcerze pod kierunkiem pani M.Nowak zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej pod hasłem „Jedna jest Ziemia, jak jedno jest Słońce, jak jedno Niebo dla dni i nocy”.

Od 04 do 07.06.1998 roku harcerze z Ośrodka ponownie uczestniczyli w zlocie drużyn NS w Sielpi. Tym razem harcerze pod kierunkiem p. M.Nowak i p. L.Luty przedstawili program artystyczny o tematyce bajkowej „Domek w lesie”. Poza tym harcerze wzięli udział w olimpiadzie sportowej oraz akcji „Przyroda liczy na Ciebie”.

22.10.2009 roku odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej drużyn NS pod nazwą „Jesienne śpiewogranie” w Zawichoście. Imprezę zorganizowała Chorągiew Kielecka ZHP i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście. Harcerze z SOSW nr 1 zaśpiewali piosenkę „Bieszczadzki trakt” i „Jak dobrze nam zdobywać góry”. Przegląd zakończył się dyskoteką i rejsem statkiem po Wiśle.

W roku szkolnym 2009/2010 w naszym Ośrodku odbyła się Konferencja dotycząca działalności drużyn NS. Zaproszono wielu wspaniałych gości. Podczas spotkania głos zabrali między innymi biskup Marian Florczyk, harcmistrz Lucjan Pietrzczyk- ówczesny świętokrzyski wicekurator oświaty, podharcmistrz Tomasz Rejmer- Komendant Hufca i inni.

Od roku szkolnego 2011/2012 harcerze z SOSW nr 1 zyskali nowych opiekunów- panią A. Tamborską, M. Sarnecką i pana M. Kałużę. W dwunastoosobowym składzie już od września nasza drużyna zaczęła prężnie działać.

                                                              

 

Opracowała: mgr  Anna Tamborska


nbsp;