Zapytanie ofertowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach ogłasza w dniu 21.05.2018 zapytanie ofertowe dotyczące zakupu:

Komputerów, rzutników z ekranami i urządzeń wielofunkcyjnych (CPV: Urządzenia komputerowe 30200000-1, Drukarki laserowe 30232110-8, projektory 38652100-1, ekrany projekcyjne 38653400-1).

Okres składania ofert: od dnia 21.05.2018 do dnia 28.05.2018 (do godziny 15:00).

Forma składania ofert: formularz oferty wraz z załącznikami w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub skan wypełnionego formularza oferty wraz z załącznikami, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

Miejsce przyjmowania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce.

Sposób dostarczenia ofert: osobiście lub drogą pocztową lub przesyłką kurierską lub na adres e-mail: osw1@vp.pl.

Realizacja zamówienia w całości jest wymagana do nieprzekraczalnego terminu 15.06.2018.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie jest elementem projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach” (nr RPSW.08.05.01-26-0081/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Formularz oferty,
  3. Wzór umowy.
Ten wpis został opublikowany w kategorii ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.