Zapytanie ofertowe nr RPSW/2017/02

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach ogłasza zapytanie ofertowe na:

  • Komputery, rzutniki z ekranami i urządzenia wielofunkcyjne (CPV: Urządzenia komputerowe 30200000-1, Drukarki laserowe 30232110-8, projektory 38652100-1, ekrany projekcyjne 38653400-1)
  • Kserokopiarka dla introligatorów (CPV: fotokopiarki 30121100-4).

Okres składania ofert: od dnia 09.11.2017 do dnia 17.11.2017 (do godziny 15:00).

Forma składania ofert: formularz oferty w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub skan wypełnionego formularza ofertya, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

Miejsce przyjmowania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce.

Sposób dostarczenia ofert: osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską lub na adres e-mail: osw1@vp.pl .

Realizacja zamówienia w całości jest wymagana do nieprzekraczalnego terminu 31.01.2018.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie jest elementem projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach” (nr RPSW.08.05.01-26-0081/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Załączniki do ogłoszenia:

Ten wpis został opublikowany w kategorii ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.