Zapytanie ofertowe nr RPSW/2017/01

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach ogłasza zapytanie ofertowe na:

  • Wyposażenie drobne pracowni fryzjerskiej (CPV: Urządzenia fryzjerskie 39712200-8, Suszarki do włosów 39712210-1),
  • Wyposażenie drobne pracowni introligatorskiej (CPV: Sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli 30191000-4),
  • Wyposażenie drobne pracowni kucharskiej (CPV: Sprzęt gospodarstwa domowego 39700000-9),
  • Wyposażenie drobne pracowni cukierniczej (CPV: Sprzęt gospodarstwa domowego 39700000-9).

Okres składania ofert: od dnia 09.11.2017 do dnia 17.11.2017 (do godziny 15:00).

Forma składania ofert: formularz oferty w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub skan wypełnionego formularza ofertya, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

Miejsce przyjmowania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce.

Sposób dostarczenia ofert: osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską lub na adres e-mail: osw1@vp.pl .

Realizacja zamówienia w całości jest wymagana do nieprzekraczalnego terminu 11.12.2017.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie jest elementem projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach” (nr RPSW.08.05.01-26-0081/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Załączniki do ogłoszenia:

Ten wpis został opublikowany w kategorii ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.