Gala Finałowa Konkursu „Projekt kolorowanki dotyczącej bezpieczeństwa”

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Kielce odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu zorganizowanego przez Komendę Straży Miejskiej w Kielcach, pod hasłem „Projekt kolorowanki dotyczącej bezpieczeństwa”. W tym ważnym edukacyjnym przedsięwzięciu promującym idee profilaktyki rówieśniczej, wzięło udział 91 uczniów z terenu miasta Kielce, których prace konkursowe zostały wyłonione jako najlepsze spośród wszystkich 171 prac konkursowych.

Wykonanie projektu kolorowanki, miało na celu:
– promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych w domu i poza domem,
– zaakcentowanie zagrożeń czyhających na młodego człowieka w miejscu zamieszkania i poza nim,
– wyrabianie pożądanych postaw dotyczących bezpiecznego korzystania z czasu wolnego, prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym, w zakresie kontaktów z osobami nieznajomymi itp.
– wyłonienie młodych talentów,
– wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play.

Decyzją jury konkursowego składającego się z: reprezentantki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Kielcach – P. Darii Marczewskiej-Skowron, Instruktora Plastyka P. Agnieszki Bartoszak oraz przedstawicieli Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, laureaci otrzymali nagrody.

Do zwycięzców powędrowały między innymi tablety, smartfony, radiomagnetofony, książki, quizy edukacyjne, zegarki czy gry planszowe.

Nasi uczniowie zajeli:
Adrian Kuchta – II miejsce
Jan Pastuszyński – III miejsce
Specjalne wyróżnienia za walory artystyczne powędrowały do: Patrycji Pacak, Aleksandry Dziwoń, Aleksandry Krzysiek, Tomasza Szyby, Michała Nowakowskiego.

opracowanie i zdjęcia:
Dawid Łabuz, Michał Kozłowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii 2016/2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.