„Karta ocen zachowania i postępów w nauce”, „Projekt oceny” – dla SPDP

pobierz plik kliknij aby pobrać dokument pdf  – Karta oceny – zachowanie
pobierz plik kliknij aby pobrać dokument pdf  – Karta oceny – funkcjonowanie osobiste i społeczne
pobierz plik kliknij aby pobrać dokument pdf  – Karta oceny – wychowanie fizyczne
pobierz plik kliknij aby pobrać dokument pdf  – Karta oceny – przysposobienie do pracy

Karty oceny do wszystkich przedmiotów zostały uzupełnione o automatyczny licznik znaków ułatwiający nauczycielom kontrolowanie długości ocen.

pobierz plik kliknij aby pobrać dokument pdf  – Projekt oceny zachowania i postępów w nauce – nowa wersja z licznikiem znaków

pobierz plik kliknij aby pobrać dokument MS Word  – Instrukcja do „Kart…” i „Projektu…”

Prosimy o zapoznanie się z informacją jacy nauczyciele i w jaki sposób powinni wypełnić udostępnione dokumenty. (Jeśli coś nie działa przeczytaj koniecznie do samego końca!)

Karta ocen zachowania i postępów w nauce

Każdy nauczyciel uczący w szkole przysposabiającej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych pobiera i wypełnia kartę postępów ucznia. Karta ocen dotyczy wszystkich uczniów w klasie. Mamy do wyboru 4 karty:

 • karta oceny zachowania (440 znaków na ucznia),
 • karta oceny – funkcjonowanie osobiste i społeczne (540 znaków na ucznia),
 • karta oceny – wychowanie fizyczne (400 znaków na ucznia),
 • karta oceny – przysposobienie do pracy (1200 znaków na ucznia do podziału na pracownie).
 1. Oceny opisowe mogą być dłuższe od tych przygotowywanych na świadectwa w czerwcu. Po wypełnieniu odpowiedniego dokumentu zapisujemy go i wysyłały do właściwego wychowawcy opiekującego się daną klasą.
 2. Karta ocen ucznia powstała po to, aby nie trzeba pisać ocen ręcznie w dzienniku lekcyjnym, a następnie przepisywać ich do informacji o ocenach dla rodziców.
  Przesłane oceny, Wychowawca  wykorzystuje do przygotowania dokumentu „Projekty ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania”.
 3. Przed zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji śródrocznej, wychowawca klasy:
 •  ustawia odpowiednią numerację stron (kolejność przedmiotów: zachowanie, funkcjonowanie, wych. – fizyczne, przysposobienie),
 • integruje karty uzupełniane np. przez nauczycieli uczących danego przedmiotu w klasie i na indywidualnym nauczaniu,
 • drukuje wszystkie karty,
 • podpisuje dokument,
 • powstały w ten sposób wydruk jest przechowywany razem z IPET, a w czerwcu jest dołączany do dziennika lekcyjnego klasy.

4. Karty oceny zachowania i postępów w nauce wypełniamy tylko raz w roku – przed klasyfikacją śródroczną. Potem do podobnego celu służą znane Państwu Arkusze ocen.

Projekty ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

„Projekty ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania”  jest tworzony przez wychowawcę klasy dla pojedynczego ucznia. Poszczególne propozycje ocen są kopiowane z „Kart ocen”, które były nadesłane od poszczególnych nauczycieli. Projekt ocen tworzymy dwa razy w roku przed klasyfikacją śródroczną oraz roczną lub końcową. Należy jednak pamiętać, że przy tworzeniu ocen opisowych rocznych lub końcowych obowiązują inne limity znaków na ocenę, co przedstawia się następująco:

– zachowanie  – (o. śródroczna 440 – o. roczna 290),
– funkcjonowanie osobiste i społeczne – (o. śródroczna  540 – o. roczna 300),
– wychowanie fizyczne – (o. śródroczna 400  – o. roczna 270),
– przysposobienie do pracy – (o. śródroczna1200  – o. roczna 830).
*liczba znaków ze spacjami.

Wskazówki techniczne

1. Do wypełnienia dokumentów potrzebny jest popularny i bezpłatny program AdobeReader DC,
program można pobrać z linka:
http://www.adobe.com/pl/products/reader.html
UWAGA! Jeśli macie Państwo problem z drukowaniem polskich znaków, oznacza to, że macie starą wersję programu. W takiej sytuacji należy go zaktualizować lub pobrać i zainstalować z wyżej podanego linka.

2. Pobierz odpowiedni dokument  i zapisz go na swoim dysku.

3. Dokumenty wypełniamy według następujących wskazówek:
– wszystkie pola, które należy wypełnić są oznaczone czerwoną ramką,
– przy każdym polu do wypełnienia pokazują się wskazówki jak należy wypełnić dane pole,
– niektóre pola uzupełniamy wybierając odpowiednią opcję np. w punkcie „klasa” – wybieramy opcję „trzecia”,
– oceny opisowe z przedmiotów i zachowania można wpisywać za pomocą klawiatury, jednak wygodniejsze rozwiązanie to kopiowanie i wklejanie ocen ze świadectwa lub dokumentu Word. W tym celu: zaznacz ocenę, naciśnij jednocześnie przyciski „ctrl + c” (czyli kopiuj), przejdź do Arkusza, ustaw kursor myszy w odpowiednim miejscu i naciśnij klawisze „ctrl + v” (czyli wklej),
– jeśli ocena nie mieści się w całości w określonych polach oznacza to, że jest zbyt długa. Należy wtedy sprawdzić ilość znaków w ocenie, wykasować zbędne spacje, odstępy i entery,
– w dokumentach jest automatycznie ustawiona czcionka, nie ma więc znaczenia czy kopiowany jest tekst napisany czcionką Arial, rozmiar 15 czy jakąś inną. W Arkuszu zawsze pojawi się tekst napisany czcionką Times New Roman Italic, rozmiar 11,

4. Po wypełnieniu całego dokumentu zapisz go pod inną nazwą.
Aby zapisać arkusz wybierz: plik => zapisz jako, a w nazwie pliku wpisz np. Jan Kowalski lub klasa IIIA.

Coś nie działa?

1. Nic u mnie nie da się zrobić, nie ma kopiuj, nie ma wklej, pola nie działają, nie da się pisać – otworzyłeś plik w przeglądarce, a nie w programie Adobe Reader DC! Wykonaj następujące kroki , a wszystkie Twoje trudności znikną:

Krok 1: kliknij na „pobierz plik”

1. pobieranie PDF

Krok 2: Sprawdź, czy plik nie otworzył się w przeglądarce (jeśli widzisz adres strony, zakładki tzn. że tak właśnie jest).

2. PDF otwarty w przeglądarce

Krok 3: Przejdź wskaźnikiem myszy do góry strony i kliknij „zapisz” lub „pobierz” (w zależności od przeglądarki).

Chrome3. otwieranie PDF Chrome

Mozilla FireFox3. otwieranie PDF FFMozilla

Krok 3: Zapisz plik jako – wskaż miejsce gdzie ma być zapisany plik. Zamknij przeglądarkę i otwórz plik, który jest zapisany na Twoim komputerze.4. zapisz jako

Voilà! C’est tout!

2. Brak polskich znaków – sprawdź czy masz aktualną wersję programu Adobe Reader. Powinieneś posługiwać się wersją DC. Jak już pobierzesz, zapiszesz i otworzysz plik popatrz we wskazane na obrazku miejsce, jeśli jest tam napisane „7.0”, „8,0”,  „IX”, „X”, „XI”  tzn. że musisz dokonać aktualizacji. Najlepiej będzie, kiedy odinstalujesz swój stary program z panelu sterowania i zainstalujesz nową wersję ze strony wydawcy www.adobe.com

5. Wersja Adobe Reader

Ten wpis został opublikowany w kategorii materiały wewnątrzszkolne - zaplecze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.