Odkrywamy czysty las

W dniu 20.09.2013r. już po raz 20 młodzież naszego Ośrodka – Szkoły Przy-sposabiającej do Pracy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2013” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę!”. Zorga-nizowaliśmy lokalne działania z zakresu edukacji odpadowej w ramach hasła „Odkrywamy czysty las”.
Uczniowie wraz z opiekunami sprzątali teren Świniej Góry (346 m .p.m.) poło-żonej na wschodniej granicy Kielc, która jest najwyższym i częściowo zalesio-nym wzniesieniem Wzgórz Szydłówkowskich. W wyrobiskach na południowo-wschodnim zboczu eksploatowano przed laty rudę żelaza i kwarcyty dolnode-wońskie. Nasi podopieczni porządkowali również rozległe tereny największego w Polsce ogrodu działkowego „Zielona Dolina” im. Stefana Żeromskiego znaj-dującego się od południowej strony góry.

Organizatorzy – nauczyciele: Marzena Wtulich, Joanna Picheta

Ten wpis został opublikowany w kategorii 2013/2014 i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.