Drugi cykl zajęć prowadzonych metodą EEG BioFeedback rusza od września

Od marca 2013 roku w naszym Ośrodku zaczął działać gabinet terapeutyczny, gdzie odbywają się zajęcia prowadzone nowoczesną metodą EEG BioFeedback. Organizacja takiego gabinetu była jednym z zadań projektu Szkolny Inkubator Umiejętności, finansowanego ze środków Unii Eropejskiej.

Metoda EEG BioFeedback polega na poprawianiu, stymulowaniu pracy mózgu poprzez korekcję fal mózgowych. Podczas sesji terapeutycznych uczeń wykonuje rozmaite zadania, oparte na materiale graficznym widzianym na monitorze komputera, angażujące określony rodzaj fal mózgowych. Fale mózgowe określonej częstotliwości są przekazywane do komputera za pomocą elektrod przyczepionych w okolicach skroni pacjenta. Trening EEG Biofeedback poprawia wyniki w nauce, zwiększa zdolność zapamiętywania i koncentracji uwagi, rozwija zdolności językowe, matematyczne, wycisza nadmierne emocje, pomaga radzić sobie z trudnymi sytuacjami, likwiduje stany lękowe. Terapia BioFeedback może wspomagać lub wręcz zastępować terapię farmakologiczną.

Wszystkich zainteresowanych rodziców oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, zachęcamy do udziału w zajęciach, proponujemy zapoznanie się z materiałem informacyjnym dotyczącym EEG BioFeedback. Przypominamy, że warunkiem udziału ucznia w terapii jest posiadanie przez niego zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do pracy metodą BioFeedback. Dostarczenie do nauczyciela wychowawcy kompletu dokumentów na początku roku szkolnego gwarantuje szybsze rozpoczęcie sesji terapeutycznych.

opracował:
mgr Tobiasz Sut
z-ca Kierownika Projektu
Szkolny Inkubator Umiejętności

 

 

Na czym polega terapia EEG BIOFEEDBACK

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu. EEG Biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu można otrzymywać, zależnie od dobranego specjalnie skryptu, w formie wizualnej prezentacji (animacji) i/lub bodźców słuchowych.
Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.
Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.
Atrakcyjność tej metody polega na możliwości zastąpienia w sytuacjach, w których jest to możliwe, terapii farmakologicznej lub też jej wsparcia w przypadku, gdy całkowita rezygnacja z niej nie jest możliwa.
Dodatkowo treningi EEG Biofeedback stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

Jaki jest przebieg terapii
Przebieg treningu metodą EEG Biofeedback. Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Daje mu to możliwość aktywnego i w pełni świadomego dążenia do pożądanego wzorca amplitudy fal mózgowych. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego.
W praktyce oznacza to na przykład, że trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu (częstotliwości i amplitudy fal mózgowych) zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli trenujący osiągnie założone, jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem.

Podczas treningu:
-uczeń uczy się rozpoznawać własne reakcje
udoskonalając działanie własnego organizmu
– aktywizuje pracę mózgu
-ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na
określonym zadaniu

Treningi EEG Biofeedback:
– poprawiają wyniki w nauce
– zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji
– rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe
– wyciszają nadmierne emocje
– pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami
-likwidują stany lękowe
– sprawiają, że nauka przychodzi z łatwością

Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii następujących zaburzeń:
– zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne
– wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia,
– odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu
-przewlekłe bóle głowy, migreny
-zaburzenia zachowania,
– zaburzenia emocjonalne
– ADHD i ADD, zaburzenia pamięci
– przewlekłe bóle głowy
– zaburzenia snu
– stany depresyjne
– zaburzenia przyjmowania pokarmu
– zaburzenia psychosomatyczne
– uzależnienia
– zaburzenia mowy, jąkanie się
– tiki
– odczuwanie przewlekłego bólu
– moczenie się nocne
– uzupełnia rehabilitację osób po urazach głowy, udar
Treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

Opracowała:
mgr Monika Szyska
neurologopeda

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii 2012/2013, SIU - Szkolny Inkubator Umiejętności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.