Ogłoszenie konkursu na trenera prowadzącego szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego

Dyrektor Specjalnego Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Kielcach ogłasza konkurs na trenera prowadzącego szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego w projekcie „Szkolny Inkubator Umiejętności – wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach”, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Wobec faktu, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dotyczącego realizacji ww. usługi nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, obligatoryjnie stosuje się wyłączenie postanowień ustawy względem niniejszego postępowania. Sposób wyboru trenera prowadzącego szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego określają zasady zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2013r. godz.12.00

Kliknij aby pobrać potrzebne dokumnety:
pobierz plik – Ogłoszenie konkursu wraz z zestawieniem wymagań, opisem przedmiotu zamówienia
pobierz plik – załącznik nr 1
pobierz plik – załącznik nr 2
pobierz plik – załącznik nr 3
pobierz plik – załącznik nr 4

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii 2011/2012, ogłoszenia, SIU - Szkolny Inkubator Umiejętności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.